No the sunshine never comes
-Beste/18

http://senhicatesbocegigordunmu.tumblr.com/

Aşk çok ani,hızlı ve genellikle beklenmeyip,tasarlanamayan bir şeydir.Kafana bir taş düşer neye uğradığını şaşırırsın.Ve bunun aşk olduğununda sonradan adını koyarsın.Aşk tasarlanılan ve ön hazırlığı yapılabilen birşey değildir.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter