No the sunshine never comes
-Beste/19

fawnyy:

* he guards my bedroom

(ritsune gönderdi)

yazıyorum yazıyorum siliyorum durumuma hala bir açıklık getirebilmiş değilim doğrusu

cloudsofblue:

partygal420:

1000drawings:

bubblegum by  Jen Mann

homio I KNOW THIS LOOKS LIKE ME SO MUCH

jesUS

(buralardayenibirivarkizlar gönderdi)

Ceylan Ertem - Kavaklar

(Kaynak: youtube.com)

”Eğer hepimiz bir yıldızın merkezinden geldiysek, her birimizin atomları da o yıldızın merkezinden gelmiş demektir… O halde hepimiz aynı şeyiz. Bir kola makinası veya bir izmarit de, o yıldızın atomlarından yapılmıştır. Hepsi de sizin ve benim gibi binlerce kez dönüşüme uğramıştır. Bu yüzden, o dışarıdaki şey benim. Peki o zaman bunda korkulacak ne var? Aradığımız teselli nedir? Hiçbir şey…Korkacak bir şey yok çünkü, her şey biziz.” - George Carlin

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter